Therapie Kinderen

Voor kinderen is het vaak vanzelfsprekend om iets te maken of te tekenen. Ze leven vaak meer in beelden dan volwassenen. Bij kinderen kan een verhaal dat aansluit op hun eigen belevingswereld, uitgangspunt zijn om het kind in een creatief proces te begeleiden.

Lees verder
Therapie Volwassenen

Werken met creatieve materialen helpt ons om alle zintuigen beter te ontwikkelen. Het maakt de problemen die er liggen zichtbaarder. Dat doe je o.a. door vorm of kleur te geven aan je verhaal.

Lees verderOp zoek naar een actieve en creatieve manier om uzelf  of uw kind te ondersteunen?

Kunstzinnige therapie is een praktische en beproefde therapeutische manier van werken. 
Materialen uit de kunst helpen daarbij als instrument om u te begeleiden. 

Afhankelijk van wat er nodig is worden de  opdrachten / oefeningen aangeboden. 

Kennismakingsgesprek
We kijken naar wat de wensen zijn en waar evt. al aan gewerkt is.
En naar het doel; wat wil je graag bereiken?

In welke gevallen kan deze therapie o.a. ingezet worden?

* preventief    bij vermoeidheid/ teveel stress en je opgebrand voelen.
* versterken   meer  zelfvertrouwen of zelfinzicht willen krijgen.
* verwerken   na of tijdens een ziekte- en/ of rouwproces
* bij verlies    scheiding en sterven. Of bij een verandering in je levensfase.


Verdieping, inspiratie en experimenteren is onderdeel van creatief werken. 
Werken met kleuren en vormen (bijv. klei) helpen om even uit het denken te stappen.
En om weer een nieuwe, heldere blik te ontwikkelen. 
Verschillende materialen en technieken worden aangeboden die bij jou en je vraag aansluiten.

Beeldend werken is niet gebonden aan leeftijd en voor iedereen toegankelijk.
Soms wordt er meditatief gewerkt. 
Of worden actieve imaginatietechnieken (werken met verbeelding) ingezet.
Net wat er nodig is , aansluitend bij de vraag van de client.

-Uitgangspunt is uw vraag
-kunstzinnige ervaring is niet nodig.
 


Kosten: afhankelijk van het ziektekostenpakket komt de vergoeding hiervoor uit de aanvullende verzekering.

 

De praktijk is verbonden met huisartsenpraktijk / therapeuticum Artaban in Hoorn. 
http://artaban-hoorn.praktijkinfo.nl/modules/medewerkers.php
Lid van FVB / www.fvb.vaktherapie.nl   
Lid van beroepsver. N.V.K.T.
 / www.kunstzinnigetherapie.nl 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           
  

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, 
  om je ziel te zien een kunstwerk" (Shaw)