Achtergrond informatie

"Het oor slaapt nooit"

De Franse KNO-arts Alfred Tomatis ontdekte in de 50-er jaren dat het oor vanaf 4 1/2 maand na de conceptie een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling en communicatie. Dag en nacht horen we klanken in en rond ons waardoor we energie krijgen, in evenwicht blijven en communiceren met de wereld om ons heen. 
We kunnen niet zonder klank; klanken zijn ons geestelijk voedsel.

Tomatis heeft met diverse groepen mensen (volwassenen en kinderen) onderzoek gedaan naar de relatie tussen psyche, stem en gehoor. In 1957 is het resultaat van zijn onderzoeken door de Franse universiteit erkend en sindsdien over de hele wereld verspreid. Door zijn opvolgers is de methode verder onderzocht en ontwikkeld. 


Wist u dat ....................

....het oor het orgaan is met de meeste zenuwverbindingen in het lichaam?

....een goed luisterend oor een voorwaarde is voor persoonlijke groei ?

....de stem slechts de frequenties bevat die het oor waarneemt ?

....beweging, houding en ritme met het gehoor-en evenwichtsorgaan zijn verbonden ?

....slecht luisterende mensen eerder vermoeid raken ?

....voor lezen, schrijven en spreken een goede hoor-en luistervaardigheid vereist is ?

....lage tonen vooral lichamelijke energie en hoge tonen geestelijke energie geven ?

De Tomatis-methode
Tomatis ontwierp het zgn. ‘electronisch oor’; een apparaat dat muziek filtert en bewerkt die men via geluidsapparatuur afspeelt. De waarneming via lucht-en beengeleiding en ook de dominantie van het rechteroor worden gestimuleerd. Daartoe worden speciale koptelefoons en CD’s gebruikt.
Middels audio-psychofonologisch onderzoek meet de consultant de ontwikkeling van de luisterhouding. Cliënten luisteren gemiddeld 40 tot 60 uur naar bewerkte muziek.

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, 
  om je ziel te zien een kunstwerk" (Shaw)