Tomatis in de praktijk

Audio-psychofonologisch onderzoek
De beste manier om vast te stellen of de Tomatis methode iets voor u of uw kind kan betekenen is een afspraak maken voor een APF (audio-psychofonologisch onderzoek).
Hierdoor krijgt u een beeld van de luisterhouding en de mogelijkheden voor training.Luistertraining op basis van advies consultant na onderzoek
Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt een individueel programma geschreven.  Speciaal voorgefilterde CD's en een speciale koptelefoon, die zowel het geluid via de lucht- en de botgeleiding aanbieden worden hiervoor gebruikt. Tijdens de luistertraining kan men zich ontspannen door rusten, spelen, tekenen etc.

De training begint in principe met dagelijkse auditieve stimulatie voor een bepaalde periode. Na een pauze van een aantal weken volgt een tweede periode van auditieve stimulatie.In de meeste gevallen volgt een derde periode na 2 maanden.Tussentijdse evaluaties
Controletesten en evaluaties begeleiden het trainingsprogramma.  

  

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, 
  om je ziel te zien een kunstwerk" (Shaw)