Therapie Volwassenen

Kunstzinnige therapie is een vaktherapie.

Door allerlei oorzaken kun je tijdelijk uit je evenwicht raken. Lichamelijke of psychische problemen kunnen daaruit voortvloeien. Extra ondersteuning in deze vorm van therapie kan vaak helpend zijn.


Werken met creatieve materialen helpt ons om alle zintuigen beter te ontwikkelen.
Het maakt de problemen die er liggen zichtbaarder. Dat doe je o.a. door vorm
of kleur te geven aan je verhaal.   
Het gaat soms om expressie (uiting) maar vooral om je ontwikkeling als mens. 
Kunst kan je dichter bij je gevoel brengen.
En de grootste kunst is om je innerlijk vrijer te voelen.

HAAL JEZELF EENS UIT DE VERF!


De therapie kent een breed werkveld zoals:
loopbaanbegeleiding....wat wil ik? ik ben niet gelukkig in mijn baan. 
gezondheidszorg...........naast hulp psychologe, .na of tijdens ziekte, psychiatrie, ontwikkelingsproblemen.
onderwijs........ problemen van sociale emotionele aard (zodat ze op alle fronten weer beter kunt functioneren)


Experimenteren, expressie, en verdieping zijn onderdeel van creatief werken. Zo scholen we onszelf om steviger in het leven te staan.
Naast een  gesprek wordt  er o.a. met krijt,potlood, verf, klei en steen gewerkt.  
Het is een speelse , mooie manier om nieuwe mogelijkheden over onszelf te ontdekken. 

En nogmaals...kunstzinnig talent heeft iedereen, op elke leeftijd, in huis.


Een beetje durven genieten en je hoofd niet teveel voorrang geven kan je veel opleveren
Er kan  meer meditatief met klei gewerkt worden.
Maar ook kunnen actieve imaginatietechnieken worden ingezet (werken met je verbeelding).  

  

De Therapie is meer dan praten alleen > >

Heeft U hulp nodig bij een Burnout, kijk dan op onze Coaching pagina > >

"Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, 
  om je ziel te zien een kunstwerk" (Shaw)